46 dni.

Na dokładnie taki okres zamknięto usługi hotelarskie w drugiej fali pandemii.

11 lutego doczekaliśmy się wreszcie opublikowania w Dzienniku Ustaw Rozporządzenia Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdzie ust.2 otrzymał brzmienie:

Do dnia 28 lutego 2021 r. prowadzenie usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211) jest dopuszczalne, z wyłączeniem działalności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a i 1b, wykonywanej na terenie prowadzenia usług hotelarskich. W przypadku prowadzenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim, o którym mowa w art. 36 pkt 1-3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, dla gości udostępnia się nie więcej niż 50% pokoi znajdujących się w danym obiekcie.

A mówiąc ludzkim językiem: od 12 do 28 lutego możliwe jest warunkowe wykonywanie usług hotelarskich (gdzie, zgodnie z ustawą, usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych)  w: hotelach, motelach, pensjonatach, kempingach, domach wycieczkowych, schroniskach młodzieżowych, schroniskach, polach biwakowych, przy 50% obłożeniu, ale bez usług gastronomicznych, czynnych siłowni, stref SPA.

Co to oznacza dla nas? To, że od dziś jesteśmy dla Was otwarci przy zachowaniu reżimu sanitarnego, można nas odwiedzać, skorzystać z serwisu kamperów, ale wreszcie również przenocować na terenie kempingu. Dbamy o to, abyście czuli się u nas bezpiecznie, a obłożenia bliskiego połowy naszych miejsc na pewno w zimie nie osiągniemy, choć bardzo byśmy chcieli 🙂

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube