Dla rowerzystów

TRUDNE TRASY ROWEROWE

link do mapy

1. Szlak Bocianich Gniazd.

Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych – Dźwirzyno

Szlak trudny przez chociażby swoją długość, ale i liczne odcinki do przebycia ulicami. Jednakże jego zaletą są liczne walory przyrodnicze, turystyczne, historyczne, a nawet architektoniczne. Wiedzie z Kołobrzegu przez okoliczne miejscowości oraz z powrotem. Na trasie można zwiedzić między innymi:
• w Grzybowie: zanikające jeziorka oraz torfowiska.
• w Dźwirzynie: port rybacki (13); posesję Stanisława Sety (rzeźbiarza ludowego) (14); Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (15); szesnaście dębów szypułkowych w wieku około 250 lat; Jezioro Resko (16) – miejsce schronienia dla wielu gatunków roślin i zwierząt które jest doskonałe dla wędkarzy, miłośników sportów wodnych oraz przyrodników.
• w Karcinie: neogotycki Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (17), który otoczony jest zabytkowym murem z XIX wieku oraz cmentarzem (w okolicy rośnie dwadzieścia siedem lip drobnolistnych – pomników przyrody – oraz dąb szypułkowy); chałupę z 1850 roku; stodołę z 1844 roku; dworzec kolejowy z końca XIX wieku (18).
• w Sarbii: zabytkowy układ przestrzenny; gotycki Kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela z XVI wieku (19); cmentarz i plebanię z XIX wieku, rzekę Dębosznicę a na niej młyn wodny z 1895 roku (20).
• w Drzonowie: zabytkowy dwór z II połowy XIX (21) wieku otoczony budynkami gospodarczymi za którymi rozciąga się Park Podworski z XIX wieku wpisany do rejestru zabytków, gdzie można zobaczyć liczne buki, klony, lipy oraz dęby; murowany Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego z I połowy XIX wieku; młyn z 1893 roku; wieżę transformatorową z 1919 roku; stację PKP z XIX wieku; wiąz, który jest pomnikiem przyrody.
• w Nowogardku: sztuczne zbiorniki wodne (22), gdzie okresowo krążą stada żurawi oraz bociany; liczne zabytki pojawiające się po obu stronach ciągnącej się przez wieś drogi.
• w Głowaczewie: budynek stacji kolejowej z XIX wieku; Wojenny Cmentarz Ewangelicki z lat 1914-1918, gdzie znajdują się głazy epitafijne z 1915-1918 roku oraz pomnik poświęcony poległym w I Wojnie Światowej, a także czterdzieści trzy dęby szypułkowe – pomniki przyrody.

Charakterystyka trasy:
• Poziom trudności: trudna
• Długość: 55 km
• Atrakcyjność historyczna: bardzo duża
• Atrakcyjność przyrodnicza: bardzo duża
• Atrakcyjność turystyczna: duża
• Ukształtowanie powierzchni: płaskie: asfalt, grunt, bruk
• Jazda ulicą: w znacznej części

2. Trasa dookoła jeziora Resko (16).

Neogotycki Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego – Karcino

Szlak dość długi, ale niespecjalnie wymagający, gdyż w sporej części wiedzie Międzynarodowym Szlakiem Nadmorskim R-10. Zanim jednak na niego wjedziemy mijamy wsie:
• Grzybowo: gdzie podziwiać możemy zanikające torfowiska i rozległe torfowiska. Jest to znana miejscowość turystyczna z bardzo szeroką plażą (nawet 50 metrów szerokości).
• Karcino: gdzie koniecznie trzeba zobaczyć neogotycki Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego (17), który otoczony jest zabytkowym murem z XIX wieku oraz cmentarzem (w okolicy rośnie dwadzieścia siedem lip drobnolistnych – pomników przyrody – oraz dąb szypułkowy); chałupę z 1850 roku; stodołę z 1844 roku; dworzec kolejowy z końca XIX wieku (18).
• Bieczyno: w którym można obejrzeć murowany kościółek z drewnianą kopulastą wieżą.
• Gorzysław.
• Trzebusz: wieś o układzie owalnic, gdzie po dziś dzień znajdują się liczne zagrody typu gryfickiego. Został tam zbudowany w 1685 roku późnorenesansowy kościół (na fundamentach gotyckich). Do dnia dzisiejszego zachowały się dzwony z 1794 roku.
• Mrzeżyno: to piękna miejscowość turystyczna położona przy ujściu Regi. Tu wjeżdżamy na Międzynarodowy Szlak Nadmorski R-10 którym kierujemy się w stronę Kołobrzegu.
• Rogowo: jest byłym osiedlem wojskowym, na jego wysokości rozpoczyna się w głębi lądu Jezioro Resko (16).
• Dźwirzyno: gdzie zainteresowani mogą obejrzeć port rybacki (13); posesję Stanisława Sety (rzeźbiarza ludowego) (14); Kościół pod wezwaniem Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (15); szesnaście dębów szypułkowych w wieku około 250 lat; Jezioro Resko (16) – miejsce schronienia dla wielu gatunków roślin i zwierząt które jest doskonałe dla wędkarzy, miłośników sportów wodnych oraz przyrodników. Stąd udajemy się w drogę powrotną do Kołobrzegu.

Charakterystyka trasy:
• Poziom trudności: trudna
• Długość: 52 km
• Atrakcyjność historyczna: bardzo duża
• Atrakcyjność przyrodnicza: bardzo duża
• Atrakcyjność turystyczna: bardzo duża
• Ukształtowanie powierzchni: płaskie: asfalt, grunt, beton
• Jazda ulicą: w znacznej części

 

Pakuj się i przyjeżdżaj!

 

😀

Facebook
YouTube
Instagram