Od pierwszego dnia nowego 2015 roku obowiązywać będzie nowy brzozowy regulamin. Zdecydowaliśmy się na tę zmianę ponieważ dotychczasowe regulacje nie przystawały już do poziomu naszego obiektu, a także do jego całorocznego charakteru. Postawiliśmy przede wszystkie na bezpieczeństwo czystość oraz spokój.Taki też ma być sezon 2015 🙂

Nowy regulamin obejmuję większa ilość zdarzeń co uniemożliwi arbitralne decyzję naszych pracowników. Oto on:

 

REGULAMIN POLA NAMIOTOWO-KEMPINGOWEGO ORAZ PENSJONATU „POD BRZOZAMI”

 

 1. Korzystanie z usług „Pod brzozami” wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Na terenie całego obiektu obowiązuje ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów mechanicznych do 5 km/h.
 3. Po przybyciu na kemping należy bezzwłocznie udać się na recepcję w celu dokonania rejestracji i opłaty oraz uzyskania wszelkich niezbędnych podczas pobytu informacji, których w godzinach 7.00-23.00 udziela pracownik recepcji, a w godzinach 23.00-7.00 pracownik ochrony.
 4. Doba hotelowa w pensjonacie, na polu namiotowym i w boksach zaczyna się o godzinie 12.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
 5. Bezwzględna cisza nocna obowiązuje w godzinach 23.00-7.00.
 6. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie „Pod brzozami” właściciel i obsługa obiektu nie odpowiadają.
 7. Odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie pola namiotowo-kempingowego oraz pensjonatu ponoszą sprawcy szkody.
 8. Właściciel oraz obsługa pola namiotowo-kempingowego i pensjonatu „Pod brzozami” nie odpowiadają za szkody powstałe w pojazdach swoich gości na terenie obiektu (w postaci kradzieży lub aktów wandalizmu na tych pojazdach) oraz za rzeczy w nich pozostawione.
 9. Przebywający na naszym obiekcie zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich miejscach z których korzystają.
 10. „Pod brzozami” jest przyjazne środowisku więc obowiązuje tu segregacja odpadów według instrukcji zamieszczonych na koszach na śmieci.
 11. Na terenie obiektu przy bramach wjazdowych znajdują się miejsca gdzie właściciele przyczep i kamperów mogą dokonać zrzutu nieczystości.
 12. Dzieci przebywające na terenie „Pod brzozami” powinny przez cały czas znajdować się pod opieką dorosłych.
 13. Właściciele zwierząt przebywających na terenie pola namiotowo-kempingowego i pensjonatu zobowiązani są po nich sprzątać oraz sprawować nad nimi kontrolę tak, aby nie zagrażały one innym zwierzętom i ludziom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada ich właściciel.
 14. Namioty, przyczepy, samochody oraz inne elementy wyposażenia turystycznego należy rozstawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników pola. Należy zwrócić szczególną uwagę na rozwieszane linki do suszenia prania.
 15. Na terenie całego obiektu można grillować, oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Palenie ognisk jest zabronione.
 16. Osoba niepełnosprawna lub z problemami ruchowymi ma możliwość zgłosić się na recepcję w celu pobrania klucza do sanitariatów dla niepełnosprawnych.
 17. Na polu można wypożyczyć bezpłatnie sprzęt plażowy, gry, narzędzia itp. na zasadach szczegółowo wyjaśnianych przez pracownika recepcji.
 18. Klienci zimujący na polu przyczepy kempingowe zobowiązani są do zachowania porządku, co oznacza zakaz pozostawiania jakichkolwiek rzeczy pod przyczepą i w jej pobliżu.
 19. Wszystkie zauważone awarie należy bezzwłocznie zgłaszać na recepcję.
 20. Na wszelkie pytania, wątpliwości lub obiekcje odpowiadają pracownicy recepcji.
 21. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu grozi upomnieniem, a permanentne go nieprzestrzeganie – usunięciem z pola.

 

Visit Us On FacebookVisit Us On InstagramVisit Us On Youtube